Eerste consult

Tijdens het eerste consult wordt er gekeken naar je gebit om zo een indruk van de orthodontische afwijking te krijgen. In overleg kan besloten worden alles nader te onderzoeken.

De afwijkingen die het meest voorkomen zijn gebitten met een te grote overbeet (afstand tussen boven en ondertanden), ruimtegebrek en een combinatie van beiden. Een beugel is in feite een zeer gespecialiseerd stuk gereedschap waarmee tanden en kiezen, maar ook de stand van de kaken gecorrigeerd kan worden.

Omdat bijna geen enkel gebit hetzelfde is, en zeer veel verschillende soorten afwijkingen bestaan zijn er ook zeer veel verschillende soorten beugels. Dan is het ook nog zo dat bij een orthodontische behandeling meestal verschillende soorten beugels worden toegepast in een speciale volgorde. Daarvoor is het noodzakelijk, voordat de behandeling begint, een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het gebit en kaken. Hiervoor zijn goede röntgenfoto’s en gebitsmodellen noodzakelijk. Met behulp van speciale analysetechnieken, waarbij op röntgenfoto’s metingen worden gedaan van afstanden en hoeken, kan hiermee de “bouwtekening” van het gebit gemaakt worden.

U kunt zich bij een eerste consult aanmelden bij de balie. Wij verzoeken u het ingevulde vragenformulier en eventueel de verwijsbrief van de tandarts mee te nemen en af te geven.