Planbespreking

Aan de hand van de analyse van de röntgendocumentatie en de gebitsmodellen, wordt een behandelplan opgesteld. Aan de hand hiervan wordt uitgelegd wat de beste behandelmethode is, of er misschien alternatieven zijn (andere behandelmethoden) en wat de voorkeur heeft. Tevens zal dit behandelplan worden toegelicht aan de hand van voorbeeldbeugels.

Gefaseerde behandeling:
Bijna elke behandeling wordt in stappen uitgevoerd. Net als bij de verbouwing van een huis wordt eerst gezorgd dat de fundering goed is. Voor het gebit betekent dit, dat de stand van de kaken en kiezen eerst wordt verbeterd (uitzonderingen daar gelaten). De meeste behandelingen bestaan uit 2 of 3 stappen. Hierbij worden dan ook verschillende beugels gebruikt. Pas wanneer een fase met goed resultaat is afgerond, zal met de daaropvolgende fase begonnen worden.

Indicatie van de behandelduur:
Aan de hand van vergelijkbare gebitten zal uw behandelaar een schatting proberen te maken van de actieve behandelduur. Deze schatting kan niet precies zijn, daar elk gebit anders reageert: geen enkel mens en dus ook geen enkel gebit is hetzelfde. De behandelduur kan positief beinvloed worden (dus de behandeling kan korter duren) door een goede motivatie van zowel de patiënt(e) als van de ouders. De ouders kunnen er op toezien of de beugel voldoende gedragen wordt.

De behandeling kan soms langer duren:
Het is logisch dat wanneer een patiënt de beugel niet volgens de instructies draagt, de behandeling dan ook vertraging zal oplopen. Het kan gebeuren, dat als er vertraging in een van de fasen optreedt, het dus ook langer zal duren voordat met de daaropvolgende fase begonnen kan worden. Deze vertraging kan soms zelfs tot complicaties leiden waardoor in sommige gevallen een totaal nieuw behandelplan gemaakt moet worden. Ook zijn er behandelingen die in het begin heel snel gaan en bij de groeispurt van de patiënt plotseling zeer moeizaam verlopen. Bepaalde gewoontes zoals duimen, nagelbijten, tandenknarsen en verkeerd slikken kunnen ook de behandeling vertragen.

Aanpassing van het behandelplan:
Mocht tijdens de behandeling óf door te weinig medewerking óf door het ongunstig reageren van het gebit op de beugel, te weinig resultaat optreden, dan zal het noodzakelijk zijn dat er een aparte afspraak met de patiënt(e) en ouders gemaakt wordt om toe te lichten wat er aan de hand is en hoe dat opgelost kan worden.

Wisselen van melkelementen:
Behandelingen waarbij ruimte gemaakt moet worden voor de nieuwe kiezen vangen meestal aan vóórdat de patiënt is uitgewisseld (anders is het vaak al te laat). Om de wisseling (welke door het ruimtegebrek vaak is verstoord) en de behandeling te versnellen is het laten trekken van melkkiezen soms noodzakelijk.

Financiën:
Aan de hand van het behandelplan zal een kostenbegroting gemaakt worden. U krijgt deze mee tijdens de planbespreking. Een kopie kunt u, indien nodig, naar de verzekeringsmaatschappij doorsturen. Een exemplaar dient u getekend retour aan ons te zenden; hiermee geeft u een accoord voor de behandeling en geeft u te kennen op de hoogte te zijn van de te verwachten kosten.

Onduidelijkheden:
Mocht het voorkomen dat bepaalde punten niet duidelijk zijn of dat u vergeten bent wat er besproken is, dan kunt u altijd naar de praktijk bellen of een e-mail sturen aan info@jort-utrecht.nl