Tarieven

Onze Tarieven

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

De tarievenlijst is geldig van 1 januari 2021 tot 31 december 2021. Er kan op basis van zorgzwaarte of om andere redenen afgeweken worden van standaardprijzen. Wij zullen dit toelichten voorafgaand aan de behandeling. U ontvangt voorafgaand aan de behandeling een schriftelijke kostenbegroting van ons.

Voor vragen over het ontvangen en betalen van rekeningen kunt u contact opnemen met Netpoint Factoring; telefoonnummer 0416 – 541509